Danh sách sở, ban, ngành

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thứ Năm, 29/06/2017 - 02:02

Chi tiết Báo cáo xem tại đây: 168/BC-SNN.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;