Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Sáu, 16/06/2017 - 07:50

Chi tiết Thông báo xem tại đây: 57/TB-SNN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;