Danh sách sở, ban, ngành

Báo cáo kết quả công tác tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2017

Thứ Sáu, 16/06/2017 - 07:48

Chi tiết báo cáo xem tại đây: 156/BC-SNN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;