Danh sách sở, ban, ngành

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020

Thứ Tư, 24/05/2017 - 08:27

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây: 06/HD-SNN.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;