Danh sách sở, ban, ngành

Giao thông nông thôn: Một năm khởi sắc

Thứ Tư, 11/01/2017 - 07:43

          Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân, kết thúc năm 2016 phong trào phát triển giao thông nông thôn theo phương thức “nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm” đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

          Trong giai đoạn 2015-2020 tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu mỗi năm cứng hóa từ 310 km đến 350 km đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Kết thúc năm 2016, giá trị khối lượng thực hiện phát triển giao thông nông thôn đều vượt từ chỉ tiêu đề ra, từ hỗ trợ xi măng; xây mới mặt đường bê tông; mở mới đường nông thôn đến huy động nguồn lực từ nhân dân. 

Bê tông hóa đường nội đồng phục vụ sản xuất tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia

          Kết quả cụ thể: trong năm tỉnh đã hỗ trợ tổng cộng 46,7 nghìn tấn xi măng cho chương trình bê tông hóa (kế hoạch hỗ trợ hơn 38 nghìn tấn); huy động nguồn lực bằng tiền mặt từ nhân dân 85,5 tỷ đồng (kế hoạch 60,8 tỷ đồng); mở mới 89 km (kế hoạch 80 km) đường giao thông; xây mới 432 km mặt đường bê tông (kế hoạch 310 km). Như vậy năm 2016 là năm toàn tỉnh đã làm được chiều dài mặt đường bê tông xi măng lớn nhất từ trước tới nay (năm 2015 toàn tỉnh làm mới được 341,7 km đường bê tông), vượt 22% kế hoạch đề ra.
          Để có được kết quả này, trong năm 2016, bên cạnh việc nhân dân tiếp tục duy trì phong trào ở mức cao, thì cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt hơn bằng những chương trình hành động, xác định mục tiêu cụ thể và ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện chương trình.
          Huyện Tràng Định là một ví dụ, những năm trước nguồn vốn đầu tư do huyện quản lý chỉ dành một phần khiêm tốn cho các dự án giao thông. Bước sang năm 2016, ngoài việc hỗ trợ xi măng cho nhân dân làm đường, việc đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn gắn với nông thôn mới được ưu tiên hơn. Trong năm 2016 huyện đã thực hiện tới 29 danh mục công trình giao thông. Kết thúc năm 2016 toàn huyện đã làm mới được 35 km đường giao thông theo phương thức nhà nước hỗ trợ xi măng nhân dân tự làm (kế hoạch 25 km) và 13 km thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tổng cộng huyện đã làm được tới 48 km đường trong năm 2016.
          Ông Lương Hồng Vinh, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Tràng Định cho biết: Năm 2016 phong trào bê tông hóa có bước phát triển vượt bậc bởi người dân đã thấm nhuần chủ trương của tỉnh, tư tưởng ỉ lại vào nhà nước trong cộng đồng dân cư đã chuyển biến tích cực, từ đó phong trào tiếp tục được phát triển ở mức cao theo hướng dân làm, dân hưởng lợi.
          Không chỉ riêng huyện Tràng Định, năm 2016 phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh đều có khối lượng thực hiện cao, vượt kế hoạch từ 10 km đến 17 km như: huyện Hữu Lũng bê tông được 59,3 km (kế hoạch 42km); Bình Gia 44 km (kế hoạch 30 km); Văn Quan 42 km (kế hoạch 32km); Chi Lăng 48 km (kế hoạch 34 km)...
          Ông Mai Thanh Tuyền, chuyên viên chuyên trách về giao thông nông thôn, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Nhiều huyện có khối lượng thực hiện lớn, ngoài yếu tố được nhà nước hỗ trợ xi măng còn do sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định giao thông là động lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân, gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó ưu tiên huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình.

                                                                                          Nguồn: baolangson.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;