Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo về nguồn cây con giống phục vụ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu và kế hoạch trồng rừng năm 2017

Thứ Tư, 11/01/2017 - 07:28

Chi tiết thông báo xe tại đây: Download

Các biểu mẫu: Download

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;