Danh sách sở, ban, ngành

Hướng dẫn thực hiện Chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 11/01/2017 - 07:16

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây: Download

Các biểu mẫu: Download

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;