Danh sách sở, ban, ngành

Nông nghiệp Lạng Sơn Bước chuyển năm 2016

Thứ Hai, 09/01/2017 - 01:22

          Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đã có bước chuyển quan trọng, từ phát triển chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Do vậy, mặc dù tổng diện tích gieo trồng giảm, nhưng tổng giá trị sản xuất của ngành lại tăng. Điển hình như: sản lượng rau các loại đạt gần 100 nghìn tấn, giá trị thu được trên 797 tỷ đồng; giá trị  từ quả na đạt trên 500 tỷ đồng; hồi đạt trên 657 tỷ đồng...

Nông dân xã Nhất Tiến (Hữu Lũng) thu hoạch lúa mùa

          Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết: Mặc dù sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 gặp một số khó khăn như rét đậm rét hại, hạn cuối vụ cục bộ, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 và 2… Tuy nhiên, ngành đã phát triển và khai thác một số sản phẩm chủ lực như: thông, hồi, keo, bạch đàn; rau, thuốc lá, na; đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi. Đặc biệt, năm 2016, ngành đã tập trung cho xúc tiến, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩn nông lâm sản, đồng thời hỗ trợ phát triển mở rộng các vùng sản xuất sản phẩm đặc sản theo tiêu chuẩn VietGap. Qua đó đã hình thành khá rõ nét một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung có giá trị kinh tế cao như: vùng na Chi Lăng; vùng hồng không hạt Bảo Lâm; vùng chè Đình Lập; vùng thông huyện Đình Lập, Lộc Bình; vùng quýt Bắc Sơn, vùng hồi huyện Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng…

          Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hoá theo nhu cầu thị trường. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp trong năm 2016 đạt 11.456,2 tỷ đồng. Hầu hết các chỉ tiêu của ngành đề ra đầu năm đã đạt và vượt.

          Trong năm, lĩnh vực chăn nuôi cũng đã được ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Theo đó, tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh, đàn trâu có 123.120 con, tăng 1,3% so với năm 2015; đàn bò là 36.240 con, tăng 3,7%; đàn lợn 324.110 con, tăng 5,6%; đàn gia cầm có 3.594 con, tăng 4,1%. Hiện trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng tập trung. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng cao so với năm 2015. Cùng với đó, trong năm, kinh tế đồi rừng được khai thác hiệu quả hơn, công tác trồng rừng được triển khai thực hiện tích cực, tổng diện tích trồng rừng mới trong năm đã đạt 10.586,3 ha, qua đó nâng độ che phủ rừng lên hơn 60%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ và nhân dân; huy động được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện; hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hiện toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          Bước sang năm 2017, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra ngành xác định: tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực nông, lâm nghiệp; chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ hợp tác tham gia đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh liên kết, trong đó lấy doanh nghiệp làm nòng cốt. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng vùng hàng hoá tập trung, trên cơ sở phát triển các loại sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao.

                                                                                                    Nguồn: Baolangson.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;