Danh sách sở, ban, ngành

Phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua và danh hiệu thi đua năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017 - 03:34

Xem chi tiết văn bản tại đây: Download

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;