Danh sách sở, ban, ngành

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 04/01/2017 - 03:18

          Chiều 3/1/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

          Năm 2016, toàn ngành NN&PTNT tỉnh đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đảm bảo tiến độ, đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng lương thực đạt 324,6 nghìn tấn, vượt 5,4% kế hoạch; sản lượng rau các loại đạt 100 nghìn tấn, giá trị thu được đạt gần 800 tỷ đồng; trồng rừng đạt gần 11 nghìn héc ta, vượt 18% kế hoạch;… Tốc độ tăng trưởng toàn ngành cả năm đạt 3,36%.  Trong xây dựng nông thôn mới, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đã có chuyển biến rõ nét hơn.

          Năm 2017, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt từ 3,5%-4%; tổng sản lượng lương thực đạt trên 314,5 nghìn tấn; trồng rừng đạt 9 nghìn héc ta; hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017, ngành nông nghiệp cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy của ngành; tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới cần có bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa, cần đổi mới tư duy, xác định sản phẩm chủ lực của từng vùng, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất;… Trong xây dựng nông thôn mới, cần phát huy được vai trò chủ thể của người dân; phát huy được tính cộng đồng, tính liên kết trong sản xuất; tính năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Các tập thể được nhận giấy khen của giám đốc sở

          Nhân dịp này, 27 tập thể, 92 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở NN&PTNT vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

                                                                                          Nguồn: baolangson.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;