Danh sách sở, ban, ngành

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Thứ Sáu, 02/12/2016 - 03:55

Xem chi tiết tại đây

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;