Danh sách sở, ban, ngành

Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới từ mục tiêu thành hiện thực

Thứ Sáu, 18/11/2016 - 08:09

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;