Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2016

Thứ Sáu, 18/11/2016 - 06:54

Chi tiết thông báo xem tại đây: Download

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;