Danh sách sở, ban, ngành

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn 70 năm hình thành và phát triển

Thứ Hai, 17/10/2016 - 07:23

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;