Danh sách sở, ban, ngành
Sau sự ì ạch kéo dài nhiều năm, bước sang năm 2017, lĩnh vực kinh tế hợp tác, mà cụ thể ở đây là các hợp tác xã đã có những chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn...
Năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2018 là năm thứ ba của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những lĩnh vực trọng tâm chỉ đạo của tỉnh...
Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, chiều ngày 26/01/2018, tại thành phố Cao Bằng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2018 - 2020...

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;