Danh sách sở, ban, ngành
Chiều ngày 16/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát riển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Từ khi có Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh về hỗ trợ lãi suất vay vốn trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả, công tác phát triển rừng ở Tràng Định đã có nhiều đột phá...
Ngày 17/8/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;