Danh sách sở, ban, ngành
Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương phân công cụ thể các thành viên trực tiếp xuống chỉ đạo chính quyền cơ sở...
Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trên địa bàn tỉnh đã và đang xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả...
Nhiều người Thủ đô sáng nay tỏ ra ngạc nhiên, thích thú khi chứng kiến na Chi Lăng, Lạng Sơn, có quả nặng tới nửa kg được bày bán với giá 40-50.000 đồng mỗi quả...

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;