Danh sách sở, ban, ngành
Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017, chiều 27/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Phát triển nông nghiệp chất lượng, hiệu quả”...
Thực tế tại các xã, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) hiện nay, việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn...
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tràng Định xác định: phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản để tạo thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân là yếu tố cốt lõi, tạo động lực cho việc đạt chuẩn của từng xã trên địa bàn...

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;