Danh sách sở, ban, ngành
Ý kiến đóng góp gửi Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Tiêu đề của bạn
Tên của bạn
E-mail
Số điện thoại
Địa chỉ
Nội dung đóng góp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.353; Fax: (025) 3.874.140;