pháp luật và đời sống

Để đảm bảo an ninh trật tự, việc liên kết giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng trong cùng một địa bàn và khu vực giáp ranh là rất quan trọng. Trên thực tế, nhiều địa bàn đã triển khai hiệu quả công tác này, thông qua nhiều mô hình khác nhau, qua đó góp phần tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội...
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị kịp thời quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân...

Ngày 01/10/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết 29-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp...
Tỉnh ta với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao trên 85% dân số. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân tộc trong thời kỳ mới, trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh...
Ngày 29/8/2014, tại UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Hiến pháp năm 2013...

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 và sẽ có hiệu lực kể từ 1/7/2014...
Ngày 23/7/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương trên toàn quốc...
Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn