Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thứ Sáu, 29/01/2016 - 08:02

          Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg, về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

          Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kịp thời, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đạt được nhiều kết quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

          Trong thời gian tới, để tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội, phải kiên quyết khắc phục các thiếu sót trong thời gian qua; tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền ở địa phương; các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, cụ thể:

          Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; trước mắt, khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Đồng thời hướng dẫn giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn tồn đọng. Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.

          Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; khẩn trương giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh do ngành quản lý còn tồn đọng; chủ trì phối hợp với các địa phương thanh tra, kết luận đối với những trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh đối tượng do ngành xác nhận và lập hồ sơ hưởng sai chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp liên quan.

          Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc hoàn thiện các thủ tục xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đúng quy định của pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về các chính sách ưu đãi và việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giới thiệu các điển hình người có công vượt khó, đóng góp việc phát triển kinh tế - xã hội.

          UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, rà soát lại từng trường hợp cụ thể để giải quyết bổ sung những chính sách mà người có công chưa được hưởng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi người có công theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định đối với hộ gia đình thuộc danh sách hỗ trợ về nhà ở đã được ngân sách trung ương cấp, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn quy định; tổ chức thống kê, rà soát đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

                                                                                          Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                  Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn