Quyết định ban hành Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” giai đoạn 2015 - 2020

Thứ Tư, 12/08/2015 - 01:25

          Nhằm huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội chủ động tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 16/7/2015, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2958/QĐ-BYT về Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” giai đoạn 2015 – 2020.

          Mục tiêu cụ thể, phấn đấu 100% các xã, phường, khu dân cư có kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”; 95% các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”; Trên 80% các hộ gia đình chủ động tham gia thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng; Trên 90% học sinh và người trưởng thành nhận thức được việc chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức; Trên 90% học sinh và người trưởng thành hưởng ứng tham gia các chiến dịch, chương trình, phong trào có liên quan đến phòng chống dịch bệnh tại địa phương và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế; Trên 90% các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp có bố trí nguồn lực cho hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị...

          Để hoàn thành các mục tiêu trên cần tăng cường sự tham gia của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tư nhân, cộng đồng dân cư trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh; Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thôn, làng, bản, tổ dân phố nhằm khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh, thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng; Xây dựng các mô hình Chợ an toàn ở những cơ sở kinh doanh buôn bán tập trung; Các cơ sở giáo dục tại địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục trong phong trào xây dựng “Trường học nâng cao sức khỏe”...

          Bên cạnh đó, tổ chức phát động Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” các cấp từ Trung ương đến cơ sở hàng năm theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết các vấn đề cấp thiết về phòng chống dịch bệnh với sự chủ trì của ngành Y tế và sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong xã hội; Xây dựng các mô hình điểm về truyền thông phòng chống dịch bệnh phù hợp với học sinh và cộng đồng; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, viết bài về phòng chống dịch bệnh cho học sinh và cộng đồng; Nêu cao những tấm gương tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

          Ngoài ra, tăng cường sự đầu tư, đóng góp các nguồn lực của toàn xã hội, các tổ chức quốc tế cho công tác phòng chống dịch bệnh. Định kỳ hàng năm các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá các hoạt động Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”, xây dựng quy chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư...

          UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên tại địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thể người dân tham gia thực hiện Chương trình.

                                                                                          Lô Thùy Linh

                                                                             Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn