Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 20/05/2015 - 09:52

          Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội hướng tới các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; đặc biệt triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; ngày 13/5/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1711/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

          Chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được giao tại mục 4 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

          Chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

          Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân quyết định. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích về những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

          Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm bắt và quản lý tốt đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tập trung thực hiện các giải pháp tăng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội dưới 20% lực lượng lao động đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch mở rộng đối tượng tham gia.

                                                                                          Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                  Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn