Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân

Thứ Hai, 23/03/2015 - 11:20

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị kịp thời quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Hằng năm, cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo chính quyền, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch PB,GDPL. Cơ quan tư pháp nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PB,GDPL.

          Theo đó, đã thành lập các tổ hòa giải ở 2.323 thôn, bản, khối phố. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật thường xuyên được kiện toàn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, PB,GDPL; Tổ chức được trên 125.900 cuộc tuyên truyền có nội dung PB,GDPL cho hơn 9.400.000 lượt người nghe và tổ chức trên 1.700 cuộc hội thảo, tọa đàm với hơn 109.000 lượt người tham dự; Phát động nhiều đợt cao điểm, tháng cao điểm chấp hành pháp luật với hàng triệu lượt người hưởng ứng.

          Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản trên 120 số Bản tin Thông báo nội bộ với trên 500.000 cuốn phục vụ cho các kỳ sinh hoạt chi bộ; Tổ chức trên 100 hội nghị, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh mỗi năm phát hành trên 10 số công báo, mỗi số trên 500 cuốn đăng tải toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh và một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện ban hành.

          Sở Tư pháp tập hợp, xuất bản trên 4.000 cuốn hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ năm 2000 - 2012. Các cấp, các ngành đã biên tập và phát hành trên 100.000 cuốn tài liệu tuyên truyền, hỏi đáp pháp luật; 1.000.000 tờ gấp pháp luật; 10.000 đĩa CD,VCD... Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các ngành chuyên môn ký kết chương trình, kế hoạch thực hiện các chuyên mục PB,GDPL với 12.560 tin, bài, phóng sự. Hội đồng phối hợp PB,GDPL tỉnh, các ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức và phát động nhiều cuộc thi tìm hiểu về pháp luật thu hút được hơn 528.000 lượt người tham gia.

          Toàn tỉnh có 388 câu lạc bộ pháp luật đang hoạt động định kỳ đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư vấn pháp luật miễn phí giúp hội viên nâng cao nhận thức pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tổ chức xét xử công khai, lưu động được trên 1.000 vụ án. 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và xã, phường, thị trấn đã xây dựng được tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật trong tủ sách chung đặt tại trụ sở cơ quan, với số lượng mỗi tủ hoặc ngăn sách pháp luật có từ 60 cuốn sách pháp luật trở lên và nhiều loại ấn phẩm khác. 

          Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác PB,GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác PB,GDPL. Xác định công tác PB,GDPL là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động PB,GDPL phải được thực hiện theo chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn và trình độ dân trí của từng địa bàn. Gắn công tác PB,GDPL với triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PB,GDPL các cấp, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tính chủ động trong đề xuất, tham mưu của cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp PB,GDPL các cấp. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác PB,GDPL ở thôn, bản, khối phố. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện và kinh phí cho công tác PB,GDPL. Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác PB,GDPL; bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, từng địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác PB,GDPL. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác PB,GDPL.

                                                                                            Nguyễn Đức Luận

                                                                             Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

                                             (Theo Báo cáo số 304-BC/TU ngày 20/11/2014 của Tỉnh ủy Lạng Sơn)

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn