Giảm nghèo bền vững cần những giải pháp đồng bộ

Thứ Tư, 26/03/2014 - 10:16

          Theo số liệu điều tra, hiện toàn tỉnh có 33.215 hộ nghèo; trong đó 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là Bình Gia 49%, Văn Quan 37,32%, Đình Lập 40,88%.  Toàn tỉnh còn 62 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên, 21 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30 đến dưới 40%, 61 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10 đến dưới 20% và 82 xã tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cộng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc, nên công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 100% các chính sách giảm nghèo được triển khai đến đối tượng thụ hưởng. Công tác xã hội hoá qua các chương trình được khai thác, nội lực từ sức dân được huy động, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, số người nghèo được thụ hưởng  từ các thành quả kinh tế - xã hội ngày càng nhiều, người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước.

          Trong năm 2013, nhiều chính sách giảm nghèo được quan tâm như: chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ giáo dục, y tế cho người nghèo và chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đáng kể toàn tỉnh đã chi trả  hỗ trợ tiền điện cho 38.418 hộ nghèo và 7.660 lượt hộ nghèo với doanh số cho vay là 207.516 triệu đồng; 1067 lượt học sinh, sinh viên vay hơn 32.800 triệu đồng; 1.426 hộ cận nghèo vay hơn 57.600 triệu đồng. Cấp 430.000 thẻ BHYT cho người nghèo; hỗ trợ 500 triệu đồng nguồn kinh phí từ dự án, đầu tư xây dựng  được 2 mô hình giảm nghèo: chăn nuôi gà thịt tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc và mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập....

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nên kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Trao đổi về vấn đề này, ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết: nguyên nhân do các các Chương trình, dự án giảm nghèo triển khai chưa đồng bộ; chính sách, chương trình giảm nghèo chủ yếu là ngắn hạn và còn chồng chéo; nguồn lực cho giảm nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu và còn phân tán, thiếu các giải pháp cụ thể. Gắn kết thực hiện chính sách giảm nghèo với chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ, đặc biệt việc phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện giữa các ngành, các cấp, các Ban chỉ đạo thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở một số huyện, xã chưa quyết liệt, tính chủ động tham gia của người dân chưa cao, thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật, một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước và không muốn thoát nghèo.

                              

        Hộ nghèo làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

          Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm 2014 từ 3% (tương đương 4.978 hộ) và phấn đấu 100% các chính sách giảm nghèo được triển khai thì cần có những giải pháp chỉ đao đồng bộ. Trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo  của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo và đa dạng hoá nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, đề án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm và giải quyết đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người nghèo thiếu đất sản xuất. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo, lấy ý kiến của dân từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả. Có như vậy công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh mới đảm bảo nhanh và bền vững.

                                                                                     Nguồn baolangson.vn

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn