Tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện

Chủ Nhật, 10/07/2011 - 11:32

Ngày 20/7/2010 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 203/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục.Theo đó:

 

Việc đảm bảo cung cấp điện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy phát triển tăng trưởng bền vững và góp phần cải thiện cuộc sống của nhân dân. Thấy rõ được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển ngành điện.

 

Trong 10 năm qua ngành điện đã có những bước phát triển vượt bậc, công suất và sản lượng điện đã tăng gấp 4 lần. Một số mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đã đạt và vượt, như sản lượng điện sản xuất mục tiêu đề ra năm 2010 là 93 tỷ kwh, dự kiến đạt 97 tỷ kwh, chương trình đưa điện và nông thôn, miền núi đề ra đến năm 2010 đạt 90% số hộ dân nông thôn có điện, nhưng đến nay đã đạt trên 95%. 

 

Tuy nhiên, trong thời gian qua do ảnh hưởng của khí hậu, nắng nóng... cũng làm nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt tăng đột biến.

 

            Bên canh đó, việc đưa các công trình điện vào hoạt động chậm, do không huy động đủ vốn, công tác giải phóng mặt bằng chậm, công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt để bám sát tiến độ. Việc duy trì giá điện thấp cũng ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung cấp điện...

 

           Từ những bất cập trên, ngành điện cần rút kinh nghiệm để khắc phục, làm cho tốt tiến độ xây dựng các công trình nguồn và lưới điện không đảm bảo, không chỉ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện hiện nay, mà có thể còn ảnh hưởng đến việc bảo đảm cấp điện cho các năm tới, nếu không thực hiện các giải pháp quyết liệt, kịp thời, trong đó tập trung giải quyết các khâu: vốn, mặt bằng và điều hành.

 

            Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện đang xây dựng; giúp chủ đầu tư và các nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 Bộ Công Thương chuẩn bị đề án và các văn bản pháp lý cần thiết cho việc hình thành thị trường phát điện cạnh tranh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm nay để xem xét thực hiện ngay từ năm 2011.Đồng thời, Bộ Công Thương phải hoàn thành Quy định phương án lập, trình tự thủ tục thẩm định và ban hành giá điện theo cơ chế thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 3 năm 2010.

 

 

 

                                                         Hoàng Thị Thơ

 

                                             Sở Thông tin và Truyền thông

 

                                               (Theo:baolangson.com.vn)

Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn