Kết quả tiếp dân - Trả lời công dân
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 18/5/2016 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/3/2016 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đã chủ trì tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/12/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/7/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đã chủ trì tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/6/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đã chủ trì tiếp công dân định kỳ... 
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/5/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Hoàng Văn Quý, Phó Văn phòng UBND tỉnh, kiêm trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì cùng đại diện các cơ quan liên quan tiến hành tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/4/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 16/3/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 27/02/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/01/2015 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/12/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 17/11/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, bà Đoàn Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì cùng đại diện các cơ quan liên quan tiến hành tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/10/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/9/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, bà Đoàn Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì cùng đại diện các cơ quan liên quan tiến hành tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/8/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân..
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/7/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 16/6/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/5/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/4/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 17/3/2014 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì tiếp công dân định kỳ...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 17/02/2014 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền tiếp công dân đã chủ trì tiếp công dân...
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/01/2014 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, ông Lê Quang Tĩnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền đã chủ trì cùng đại diện các cơ quan liên quan tiến hành tiếp công dân định kỳ...
Bản đồ hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn