Skip to main content

Nghiên cứu ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ

Để đưa ra giải pháp xử lý và sử dụng tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cho nguồn vật liệu tự nhiên, từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, Công ty Cổ phần Non Nước phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương”.

 

 

New Picture (3)_0.png

Sản xuất thử nghiệm

 

Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương, với tỷ lệ sử dụng tro xỉ trong sản xuất khoảng 70%, đảm bảo giá thành không cao hơn gạch thông thường và sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 “Gạch bê tông”. Trong thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu hóa lý; khả năng sử dụng tro của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm gạch không nung; nghiên cứu công nghệ xử lý; sử dụng tro xỉ sau xử lý làm gạch không nung,… Đến nay, đã sản xuất thử nghiệm gạch không nung sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương theo các công thức phối trộn khác nhau và sẽ tiến hành đánh giá các chỉ tiêu ngoại quan và tính chất cơ lý.

 

New Picture (4)_2.png

 

Sản phẩm sản xuất thử nghiệm

 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ. Mở ra cơ hội tiếp cận và làm chủ công nghệ sử dụng vật liệu mới trong sản xuất sản phẩm./.

 

Vi Hoa