Skip to main content

Lực lượng vũ trang thành phố lạng Sơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cách đây tròn 70 năm về trước, ngày 04/01/1949, lực lượng vũ trang Thị xã Lạng Sơn (nay là lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn) được thành lập tại Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban cán sự Thị xã làm Thị đội trưởng. Sự ra đời của Thị đội Lạng Sơn đánh dấu một bước phát triển mới của quá trình tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và là đây chính là dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh với kẻ thù xâm lược, sẵn sàng góp sức cùng quân và dân cả nước bảo vệ nền độc lập, giữ gìn sự bình yên của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ đề ra, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thị xã lúc bấy giờ đã nhanh chóng xây dựng dược các cơ sở kháng chiến, hình thành một mạng lưới sâu rộng, tạo địa bàn đứng chân vững chắc cho lực lượng vũ trang, đẩy mạnh hoạt động du kích trong lòng địch, cùng với các cơ sở kháng chiến và nhân dân phá tề, đánh sập, tiêu hủy hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, đốt cháy hàng nghìn lít rượu; nhiều tên tề, điệp ác ôn bị trừng trị ngay giữa lòng Thị xã.

 

Lực lượng vũ trang thành phố lạng Sơn thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu

 

Năm 1950, được sự giúp đỡ của nhân dân trong nội thị, lực lượng vũ trang Thị xã Lạng Sơn hoạt động táo bạo, tổ chức rải và dán truyền đơn khắp nơi kể cả công sở và trại lính của địch để kêu gọi binh lính địch phản chiến, đào ngũ,… Đúng dịp ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1950, lực lượng vũ trang Thị xã phục kích trên đoạn đường từ Kỳ Lừa đi Đồng Đăng đã phá hủy một xe Zép và một xe tải, diệt một số tên địch. Cùng trong năm 1950 trong niềm vui giải phòng Thị xã, lực lượng vũ trang Thị xã đã cùng đồng bào các dân tộc nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, xây dựng lực lượng, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến đến toàn thắng.

 

Trong kháng chiến Chống Mĩ cứu nước, lực lượng vũ trang Thị xã đã cùng với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn anh dũng, kiên cường, vừa chiến đấu vừa sản xuất với khẩu hiệu “Tay cày tay súng, tay búa tay súng”, địch đến là đánh, địch đi là sản xuất. Cũng trong giai đoạn lịch sử này, hàng ngàn ngươi con ưu tú của Thị xã Lạng Sơn đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường chiến đấu, anh dũng kiên cường, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Ngày 17/02/1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, quân và dân Thị xã Lạng Sơn lại tiếp tục bước vào công cuộc chiến đấu mới; trong giai đoạn khó khăn, ác liệt, đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vẻ vang này, quân và dân Thị xã Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang của trên anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, đánh bại nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu hao nhiều sinh lực địch, làm chậm bước tiến quân của chúng. Góp phần đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của địch.

 

Hằng năm Lực lượng vũ trang thành phố tổ chức ra quân huấn luyện theo kế hoạch

 

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng như của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn đã không ngừng phấn đấu vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo bước chuyển biến tiến bộ quan trọng nâng cao chất lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhất là trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang thành phố đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, tỉnh táo, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng của nhân dân. Bên cạnh đó lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn còn thực hiện tốt công tác dân vận; tham gia xây dựng hệ thống chính trị; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; khắc phục hậu quả thiên tai,... Đặc biệt, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, lớp lớp các thế hệ thanh niên TPLS đã xung phong lên đường nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ và tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Lớp lớp các thế hệ trẻ thành phố Lạng Sơn xung phong lên đường làm nghĩa vụ quân sự

 

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn trong bối cảnh thế giới hiện nay có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân rố bất ngờ gây mất ổn định; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, hơn bao giờ hết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Lạng Sơn mãi mãi giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại hy sinh, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Lý Thanh Huệ