LUẬT ĐẤT ĐAI
Ngày 04/4/2015, liên Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất...
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia...
Ngày 13/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa...
Ngày 03/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo...
Ngày 05/3/2015, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc thực hiện tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...
Ngày 02/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện...
Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...
Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc định giá đất cụ thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...
Ngày 12/12/2014, UBND đã ban hành Quy định thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND...
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký Quyết định số 3169/QĐ-BTNMT về việc tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai...
TRA CỨU VĂN BẢN
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải Văn bản
01/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 06/01/2017
Tải về
333/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 26/12/2016
Tải về
332/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/12/2016
Tải về
08-CT/TU Tỉnh ủy Lạng Sơn Chỉ thị Chỉ thụ của BTV TU về tiếp tục thực hiên đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến năm 2020 02/8/2016
Tải về
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 22/02/2016
Tải về
19/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Quyết định Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 27/4/2016
Tải về
1415/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Công văn về việc chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 21/4/2016
Tải về
471/QĐ-UBND UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát quỹ đất đai, tài sản công của tỉnh Lạng Sơn 31/3/2016
Tải về
383/UBND-KTN UBND tỉnh Lạng Sơn Công văn Công văn về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 28/4/2016
Tải về
252/SXD-QLN&BĐS Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Công văn Công văn về việc rà soát quỹ đất đai tài sản công trên địa bàn tỉnh 07/4/2016
Tải về
BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn