truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

Chủ Nhật, 13/12/2015 - 21:40
 
 

01

Đài Truyền thanh- Truyền hình

 01

Hoàng Thị Luyến

Trưởng Đài

02053.840.685

htluyen@langson.gov.vn

 02

Đặng Văn Hùng

Phó Trưởng đài

02053.840.685

dvhung@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

          Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

         Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

02

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

01

Hoàng Văn Tuấn

Phó CVP HĐND&UBND huyện, Giám đốc

02053.841.988

tuanhv@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

        Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư; Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền; Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được quyết định đầu tư, chủa đầu tư chấm thuận.

03

Trung tâm Phát triển quý đất

01

Hoàng Văn Hiền

Giám đốc

02053.842.701

hienhv@langson.gov.vn

02

Lê Thị Thu

Phó Giám đốc

0982791361

ltthu@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

        Có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất có thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

04

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

01

Triệu Thanh Thủy

Phó Giám đốc


02053.841.413

ttthuy@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Khánh

Phó Giám đốc phụ trách

02053.841.869

hvkhanh@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

        Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chư trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

         Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.

        Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

05

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lộc Bình

01

Đỗ Quốc Thái

Giám đốc

02053.842.864

dmthai@langson.gov.vn

02

Nguyễn Văn Oanh

Phó Giám đốc

02053.842.670

nvoanh@langson.gov.vn

03 Dương Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc 02053.840.672  

Chức năng nhiệm vụ

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bình là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND huyện Lộc Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Lộc Bình; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo và quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.        

 

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 875,276

    Chi tiết:

      Hôm nay: 226

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn