truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Bằng Khánh: Sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
XÃ HỮU LÂN: TỔ CHỨC HỘI NGHI TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN.
Xuân Tình: Sơ kết 05 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2012 – 2017
Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương.
Phòng VH&TT
Chi tiết
2
Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.
Phòng VH&TT
Chi tiết
3
Thủ tục Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
Phòng VH&TT
Chi tiết
4
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Phòng VH&TT
Chi tiết
5
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Phòng VH&TT
Chi tiết
6
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Phòng VH&TT
Chi tiết
7
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Phòng VH&TT
Chi tiết
8
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Phòng VH&TT
Chi tiết
9
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Phòng VH&TT
Chi tiết
10
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Phòng VH&TT
Chi tiết
11
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Phòng VH&TT
Chi tiết
12
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Phòng VH&TT
Chi tiết
13
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Phòng VH&TT
Chi tiết
14
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Phòng VH&TT
Chi tiết
15
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
16
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
17
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
18
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
19
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
20
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Phòng Tư pháp
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 792,848

    Chi tiết:

      Hôm nay: 814

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn