truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy xã Tĩnh Bắc: Tổng kết công tác Đảng năm 2017
Thị trấn Lộc Bình: Trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 7/11
TT Lộc Bình: ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2017
Quy hoạch phát triển
Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác Bản Khiếng, Bản Khoai, huyện Lộc Bình
Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Na Dương thành các Cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND Tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) huyện Lộc Bình
Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình
Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn phía Tây Nam xã Hữu Khánh, huyện Lộc BÌnh
Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình
                                                                                 
Lộc Bình:Công bố quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Lộc bình tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2025
       Ngày 25/3/2015, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đến năm 2025 tỷ lệ 1/5.000.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 852,180

    Chi tiết:

      Hôm nay: 91

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn