truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ và kỷ niệm 29 năm “Ngày biên phòng toàn dân” ( 03/03/1989- 03/03/2018)
Lĩnh vực Tư pháp
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Phòng Tư pháp
Chi tiết
2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Phòng Tư pháp
Chi tiết
3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Phòng Tư pháp
Chi tiết
4
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Phòng Tư pháp
Chi tiết
5
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Phòng Tư pháp
Chi tiết
6
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Phòng Tư pháp
Chi tiết
7
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Phòng Tư pháp
Chi tiết
8
Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp
Chi tiết
9
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp
Chi tiết
10
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Phòng Tư pháp
Chi tiết
11
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Phòng Tư pháp
Chi tiết
12
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Phòng Tư pháp
Chi tiết
13
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
14
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
15
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
16
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
17
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Phòng Tư pháp
Chi tiết
18
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
19
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Phòng Tư pháp
Chi tiết
20
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
Phòng Tư pháp
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 1,305,629

    Chi tiết:

      Hôm nay: 283

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn