truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Quan Bản phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ
Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Xã Tú Đoạn: Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lĩnh vực Tư pháp
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
20
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Phòng Tư pháp
Chi tiết
21
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Phòng Tư pháp
Chi tiết
22
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Phòng Tư pháp
Chi tiết
23
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Phòng Tư pháp
Chi tiết
24
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Phòng Tư pháp
Chi tiết
25
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Phòng Tư pháp
Chi tiết
26
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Phòng Tư pháp
Chi tiết
27
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Phòng Tư pháp
Chi tiết
28
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp
Chi tiết
29
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Phòng Tư pháp
Chi tiết
30
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Phòng Tư pháp
Chi tiết
31
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Phòng Tư pháp
Chi tiết
32
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
33
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
34
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
35
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
36
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Phòng Tư pháp
Chi tiết
37
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Phòng Tư pháp
Chi tiết
38
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Phòng Tư pháp
Chi tiết
39
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
Phòng Tư pháp
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 468,531

    Chi tiết:

      Hôm nay: 2529

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn