truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Quan Bản phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ
Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Xã Tú Đoạn: Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lĩnh vực thanh tra
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
134
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Phòng Thanh tra
Chi tiết
135
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
Phòng Thanh tra
Chi tiết
136
Thủ tục giải quyết tố cáo
Phòng Thanh tra
Chi tiết
137
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện
Phòng Thanh tra
Chi tiết
138
Thủ tục Xử lý đơn tại cấp huyện
Phòng Thanh tra
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 472,889

    Chi tiết:

      Hôm nay: 264

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn