truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Hội đồng nhân dân xã Quản Bản tổ chức kỳ họp thứ tư Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND xã Đồng Bục tổ chức kỳ họp thứ năm nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND thị trấn Lộc Bình: Tổ chức kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2016- 2021
Lĩnh vực Tài chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
2
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
3
Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
4
Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
5
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
6
Thủ tục đăng ký hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
7
Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
8
Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
9
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia
Phòng Tài chính
Chi tiết
10
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách
Phòng Tài chính
Chi tiết
11
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Phòng Tài chính
Chi tiết
12
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Phòng Tài chính
Chi tiết
13
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Phòng Tài chính
Chi tiết
14
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Phòng Tài chính
Chi tiết
15
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Phòng Tài chính
Chi tiết
16
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Phòng Tài chính
Chi tiết
17
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Phòng Tài chính
Chi tiết
18
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
19
Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
20
Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 730,048

    Chi tiết:

      Hôm nay: 7

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn