truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Quan Bản phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ
Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Xã Tú Đoạn: Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lĩnh vực Tài chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
19
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
46
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
47
Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
48
Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
49
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phòng Tài chính
Chi tiết
50
Thủ tục đăng ký hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
51
Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
52
Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
53
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia
Phòng Tài chính
Chi tiết
54
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách
Phòng Tài chính
Chi tiết
55
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Phòng Tài chính
Chi tiết
56
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Phòng Tài chính
Chi tiết
57
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Phòng Tài chính
Chi tiết
58
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Phòng Tài chính
Chi tiết
59
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Phòng Tài chính
Chi tiết
60
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Phòng Tài chính
Chi tiết
61
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Phòng Tài chính
Chi tiết
62
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
63
Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết
64
Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Phòng Tài chính
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 468,529

    Chi tiết:

      Hôm nay: 2527

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn