truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ và kỷ niệm 29 năm “Ngày biên phòng toàn dân” ( 03/03/1989- 03/03/2018)
Lĩnh vực Nội vụ
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Phòng Nội vụ
Chi tiết
2
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Phòng Nội vụ
Chi tiết
3
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Phòng Nội vụ
Chi tiết
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Phòng Nội vụ
Chi tiết
5
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Phòng Nội vụ
Chi tiết
6
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá
Phòng Nội vụ
Chi tiết
7
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Phòng Nội vụ
Chi tiết
8
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Phòng Nội vụ
Chi tiết
9
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Phòng Nội vụ
Chi tiết
10
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố về thành tích đột xuất
Phòng Nội vụ
Chi tiết
11
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Phòng Nội vụ
Chi tiết
12
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với nông dân, hộ gia đình
Phòng Nội vụ
Chi tiết
13
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
14
Thủ tục thành lập hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
15
Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
16
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
17
Thủ tục Hội tự giải thể
Phòng Nội vụ
Chi tiết
18
Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường
Phòng Nội vụ
Chi tiết
19
Thủ tục đổi tên Hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
20
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Phòng Nội vụ
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 1,305,624

    Chi tiết:

      Hôm nay: 278

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn