truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Quan Bản phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ
Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Xã Tú Đoạn: Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lĩnh vực Nội vụ
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
106
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Phòng Nội vụ
Chi tiết
107
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Phòng Nội vụ
Chi tiết
108
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Phòng Nội vụ
Chi tiết
109
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Phòng Nội vụ
Chi tiết
110
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Phòng Nội vụ
Chi tiết
111
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá
Phòng Nội vụ
Chi tiết
112
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Phòng Nội vụ
Chi tiết
113
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Phòng Nội vụ
Chi tiết
114
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Phòng Nội vụ
Chi tiết
115
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố về thành tích đột xuất
Phòng Nội vụ
Chi tiết
116
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Phòng Nội vụ
Chi tiết
117
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với nông dân, hộ gia đình
Phòng Nội vụ
Chi tiết
118
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
119
Thủ tục thành lập hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
120
Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
121
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
122
Thủ tục Hội tự giải thể
Phòng Nội vụ
Chi tiết
123
Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường
Phòng Nội vụ
Chi tiết
124
Thủ tục đổi tên Hội
Phòng Nội vụ
Chi tiết
125
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Phòng Nội vụ
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 470,669

    Chi tiết:

      Hôm nay: 326

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn