truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy xã Tĩnh Bắc: Tổng kết công tác Đảng năm 2017
Thị trấn Lộc Bình: Trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 7/11
TT Lộc Bình: ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2017
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
2
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
4
Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
5
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
6
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
7
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
8
Thủ tục giải thể trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
9
Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
10
Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
11
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
12
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
13
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
14
Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
15
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
16
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
17
Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
18
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
19
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
20
Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 852,166

    Chi tiết:

      Hôm nay: 77

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn