truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Bằng Khánh: Sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
XÃ HỮU LÂN: TỔ CHỨC HỘI NGHI TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN.
Xuân Tình: Sơ kết 05 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2012 – 2017
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
2
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
4
Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
5
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
6
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
7
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
8
Thủ tục giải thể trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
9
Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
10
Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
11
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
12
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
13
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
14
Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
15
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
16
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
17
Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
18
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
19
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
20
Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 792,757

    Chi tiết:

      Hôm nay: 723

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn