truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Quan Bản phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ
Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Xã Tú Đoạn: Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
139
Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
140
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
141
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
142
Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
143
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
144
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
145
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
146
Thủ tục giải thể trường tiểu học
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
147
Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
148
Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
149
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
150
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
151
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
152
Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
153
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
154
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
155
Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
156
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
157
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết
158
Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
Phòng GD&ĐT
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 472,887

    Chi tiết:

      Hôm nay: 262

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn