truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Quan Bản phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ
Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Xã Tú Đoạn: Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
216
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
217
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
218
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
219
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
220
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình/ Nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 470,386

    Chi tiết:

      Hôm nay: 43

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn