truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Lộc Bình: Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 tại chợ thị trấn Lộc Bình
Hội CCB Thị trấn Na Dương: Tọa đàm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam
THỊ TRẤN LỘC BÌNH: TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THÁO DỠ KI ỐT, VẬT KIẾN TRÚC VÀ DI CHUYỂN TÀI SẢN CỦA HỘ ÔNG LUU ĐÌNH NHƯƠNG
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
2
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
3
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
4
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
5
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình/ Nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
6
Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện do UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố quản lý.
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
7
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
8
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
9
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đối với đường huyện, đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 575,225

    Chi tiết:

      Hôm nay: 281

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn