truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Đảng ủy thị trấn Na Dương: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ và kỷ niệm 29 năm “Ngày biên phòng toàn dân” ( 03/03/1989- 03/03/2018)
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục hành chính về Cấp giấy phép xây dựng
Phòng KT&HT
Chi tiết
2
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép x
Phòng KT&HT
Chi tiết
3
Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
Phòng KT&HT
Chi tiết
4
Thủ tục Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Phòng KT&HT
Chi tiết
5
Thủ tục Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
Phòng KT&HT
Chi tiết
6
Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện do UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố quản lý.
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
7
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
8
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
9
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đối với đường huyện, đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
10
Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
11
Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng KT&HT
Chi tiết
12
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng KT&HT
Chi tiết
13
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phòng KT&HT
Chi tiết
14
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng KT&HT
Chi tiết
15
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng KT&HT
Chi tiết
16
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng KT&HT
Chi tiết
17
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phòng KT&HT
Chi tiết
18
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng KT&HT
Chi tiết
19
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
Phòng KT&HT
Chi tiết
20
Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
Phòng KT&HT
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 1,292,578

    Chi tiết:

      Hôm nay: 895

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn