truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Khánh thành ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại xã Mẫu Sơn
Lộc Bình: 30 HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC NGHỀ CHĂN NUÔI LỢN
Trường mầm non xã Đông Quan, huyện Lộc Bình đón Bằng công nhận chuẩn quốc gia mức độ I
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
1
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
2
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
3
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
4
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
5
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình/ Nhà ở riêng lẻ tại đô thị
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
6
Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện do UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố quản lý.
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
7
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
8
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
9
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đối với đường huyện, đường nội thành
UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
10
Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phòng KT&HT
Chi tiết
11
Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng KT&HT
Chi tiết
12
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng KT&HT
Chi tiết
13
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phòng KT&HT
Chi tiết
14
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng KT&HT
Chi tiết
15
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng KT&HT
Chi tiết
16
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng KT&HT
Chi tiết
17
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phòng KT&HT
Chi tiết
18
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng KT&HT
Chi tiết

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 669,338

    Chi tiết:

      Hôm nay: 966

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn