truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Giấy mời số 27/GM-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện Lộc Bình họp Ban Tổ chức Lễ hội Háng Cáu, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình năm 2018

Thứ Năm, 01/02/2018 - 08:11

GIẤY MỜI  

Họp Ban Tổ chức Lễ hội Háng Cáu, xã Đồng Bục,

huyện Lộc Bình năm 2018

 

 

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Háng Cáu, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình năm 2018; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ban Tổ chức Lễ hội về tổ chức Lễ hội Háng Cáu, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình năm 2018; để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch đã đề ra, UBND  huyện Lộc Bình kính mời các thành phần họp triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện;

2. Ông Đỗ Công Trung, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

3. Ông  Lương Văn Nam, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

4. Ông Lý Quang Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;

5. Ông Trịnh Văn Chương, Phó Trưởng Công an huyện;

6. Bà Hoàng Thị Luyến, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện;

7. Ông Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;

8. Bà Triệu Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện;

9. Ông Hoàng Văn Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện;

10. Ông Vi Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Đồng Bục;

11. Bà Hoàng Thị Thùy, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đồng Bục.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 01/02/2018.

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng II, Trụ sở HĐND và UBND huyện

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chuẩn bị các văn bản tài liệu liên quan đến tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại lễ hội Háng Cáu, xã Đồng Bục (Phô tô đầy đủ tài liệu cho các thành phần dự họp).

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các văn bản tài liệu liên quan đến việc phát động xây dựng Nông thôn mới tại xã Đồng bục năm 2018 (Phô tô đầy đủ tài liệu cho các thành phần dự họp).

3. Các Thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung công việc được phân công, báo cáo trong cuộc họp.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./.   

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,403

    Chi tiết:

      Hôm nay: 238

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn