truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Lộc Bình Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018

Thứ Hai, 29/01/2018 - 09:40

KẾ HOẠCH

Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo

gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí,

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018. Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018.

          2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân các quy định của nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân tham gia vào công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Huy động các ngành, các lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra việc đốt pháo, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội xuân, Tết thanh minh năm 2018 trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các tin, bài, phóng sự, tăng cường thời lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan bằng panô, khẩu hiệu, băng rôn tại các địa bàn trọng điểm; phát tờ rơi cho nhân dân... để cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

3. Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác năm tình hình, rà soát, phát hiện, ngăn chặn bắt giữ kịp thời, không để các đối tượng buôn bán, vận chuyển các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhập lậu qua biên giới vào địa bàn; tập trung kiểm tra các chợ, cửa hàng kinh doanh, kho hàng, tuần tra, kiểm soát công khai tập trung kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên tuyến… để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng phạm tội, lựa chon các vụ án đưa ra xét xử công khai để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

4. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức cho cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị, trường học, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các hộ dân ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về không sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; thông báo công khai những đối tượng vi phạm về pháp đến cơ qua, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

5. Chỉ đạo, rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, các chợ... Thành lập các tổ công tác gồm các lực lượng: Công an, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, các tổ chức đoàn thể… thuộc UBND xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt giữ các khu vực đông dân cư, địa điểm có thể xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội Xuân, Tết thanh minh 2018... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.

6. Quá trình thực hiện Kế hoạch này phải gắn với thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các Lế hội năm 2018.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an huyện

Là cơ quan Thường trực, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND huyện theo quy định; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện lập dự toán kinh phí hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2018 trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội Xuân năm 2018. Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiến hành gọi hỏi, răn đe số thanh thiếu niên hư, các đôi tượng có nguy cơ sai phạm về pháo.

Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Tổ chức tuyên truyền Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018 và tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trong nội địa; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thống nhất lựa chọn những vụ án điểm, đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Xây dựng Phương án, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong các ngày Tết; tổ chức tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như Lộc Bình – Chi Ma, Lộc Bình – Na Dương…, để phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

2. Đội Quản lý thị truờng số 3

Tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực bến bãi, các chợ, cửa hàng kinh doanh… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phối hợp với Công an huyện, lực lượng Hải quan, Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết phòng chống các hành vi buôn bán trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn huyện.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục nhập khẩu hàng hoá của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc lợi dụng nhập khẩu hàng hoá để buôn bán, nhập khẩu trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phối hợp với với Công an huyện, Đội QLTT số 3, lực lượng Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua biên giới.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động lực lượng cơ sở tham gia tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, các đường mòn, khu vực biên giới, kiên quyết không để các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhập lậu vào địa bàn; chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp tuần tra trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là trong đêm giao thừa để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Lộc Bình

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với nội dung phù hợp, dễ hiểu để tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, đoàn viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nâng cao ý thức chấp hành. Tổ chức cho học sinh, đoàn viên ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định, không có hành vi mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích… trên các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng, khu vực của khẩu để tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình

Chủ động xây dựng các tin, bài, phóng sự, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sử dụng trái phép các loại pháo; các vụ án điểm đưa ra xét xử công khai; kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn huyện.

8. UBND các xã, thị trấn

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi sai phạm về pháo; tự giác giao nộp các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức ký cam kết đến tất cả các thôn, bản và từng người dân thực hiện nghiêm các quy định về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát địa bàn, tuyến đường trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là trong đêm giao thừa, những ngày Tết Nguyên đán, Lễ hội và Tết thanh minh.

9. Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiển sát nhân dân huyện

Phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác truy tố, xét xử các vụ vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trao đổi để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến pháo; thống nhất lựa chọn những vụ án đưa ra xét xử lưu động trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho UBND huyện bố trí đảm bảo kinh phí cho việc tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, kiểm tra, thu giữ, tiêu huỷ các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định.

11. Phòng Nội vụ

Phối hợp với Công an huyện tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác phòng, chống các vi sai phạm về pháo, công tác vận động, thu hồi và phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đàn thể

Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị, đoàn thể tham gia phối hợp, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành và giúp các cơ quan chức năng đấu tranh, tố giác các hành vi sai phạm về pháo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; kế hoạch thực hiện gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện (qua Công an huyện) để theo dõi.

2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ ngày 16/12/2017 đến 15/12/2018. Đợt cao điểm là dịp trước, trong, và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các Lễ hội Xuân và Tết Thanh minh (từ 15/01/2018 đến 30/4/2018), kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả về Ban Chỉ đạo huyện (qua Công an huyện) trước ngày 27/4/2018, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Giao cho Công an huyện là Cơ quan Thường trực, giúp Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này và có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,417

    Chi tiết:

      Hôm nay: 252

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn