truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Giấy mời số 21/GM-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra công nhận lại Trường Tiểu học xã Sàn Viên I đạt chuẩn Quốc gia năm 2017

Thứ Hai, 29/01/2018 - 09:34

GIẤY MỜI

Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra công nhận lại

Trường Tiểu học xã Sàn Viên I đạt chuẩn Quốc gia năm 2017

 

 

Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2017, UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự làm việc với đoàn kiểm tra, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;

2. Các thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện;

3. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

4. Đại diện Lãnh đạo UBND xã Sàn Viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian (01 buổi): Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/01/2018.

2. Địa điểm: Tại Trường Tiểu học xã Sàn Viên I.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, chỉ đạo Trường Tiểu học xã Sàn Viên I chuẩn bị báo cáo, các loại hồ sơ, tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra công nhận trường duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,458

    Chi tiết:

      Hôm nay: 293

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn