truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Giấy mời số 15/GM-UBND ngày 15/01/2018 của UBND huyện tham dự Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chủ Nhật, 21/01/2018 - 16:37

GIẤY MỜI

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2017;

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Thường trực Huyện ủy;

2. Thường trực HĐND huyện;

3. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;

4. Các Thành viên theo Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo huyện Lộc Bình;

5. Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn (Đề nghị UBND các xã, thị trấn mời giúp).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/01/2018.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình.

III. NỘI DUNG

Tổng kết, đánh giá công tác giảm nghèo năm 2017; triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2018.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện khác liên quan để tổ chức Hội nghị (Phô tô đầy đủ tài liệu cho các thành phần tham dự).

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,419

    Chi tiết:

      Hôm nay: 254

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn