truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Giấy mời số 09/GM-UBND ngày 11/01/2018 họp ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2018

Chủ Nhật, 21/01/2018 - 16:33

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2018

 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018; UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí tham dự kỳ họp tháng 01 năm 2018, cụ thể như sau:

I.  THÀNH PHẦN

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

2. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;

3. Đại diện Thường trực HĐND huyện;

4. Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;

5. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ;

6. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (theo nội dung);

7. Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

II. NỘI DUNG

Kỳ họp tập trung thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo các văn bản sau:

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 (trình Kỳ họp thứ 32, Ban Thường vụ Huyện ủy)

- Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước Lộc Bình, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục thống kê, Hạt Kiểm lâm Lộc Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bình, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, UBND thị trấn Lộc Bình.

2. Quyết định cơ chế điều hành và dự toán ngân sách huyện năm 2018 (trình Kỳ họp thứ 32, Ban Thường vụ Huyện ủy)

- Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước Lộc Bình,Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bình, Trung tâm Y tế huyện.

3. Tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp đón Đoàn đại biểu huyện Ninh Minh (Trung Quốc) sang tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018 tại huyện Lộc Bình (trình Kỳ họp thứ 32, Ban Thường vụ Huyện ủy)

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

4. Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

- Đơn vị chuẩn bị: Phòng Y tế.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

5. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình năm 2018.

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xây dựng xã Đồng Bục hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

- Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Mời đại diện Lãnh đạo UBND xã Đồng Bục dự.

7. Kế hoạch tổ chức Lễ hội xuân Háng Cáu (10 tháng giêng Mậu Tuất) kết hợp Lễ phát động chung sức xây dựng xã Đồng Bục đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

- Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND xã Đồng Bục.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Y tế huyện.

8. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2018 -2020.

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

9. Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn Hóa và Thông tin.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

10. Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Lộc Bình.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn Hóa và Thông tin.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM         

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 24/01/2018.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo văn bản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 11 giờ 00 phút, ngày 22/01/2018 (gửi cả file điện tử để Văn phòng gửi cho các cơ quan trên hệ thống Văn phòng điện tử eOffice), phô tô 18 bản gửi hồ sơ kỳ họp và chủ động phô tô thêm cho các cơ quan, đơn vị mời dự theo nội dung trình (các cơ quan, đơn vị không sử dụng eOffice).

2. Các cơ quan, đơn vị được mời họp chủ động theo dõi tiến trình họp, tham dự đúng thời gian yêu cầu. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện.

3. Các Ủy viên UBND huyện là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (chủ động in văn bản được gửi trên hệ thống Văn phòng điện tử eOffice), chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,451

    Chi tiết:

      Hôm nay: 286

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn