truyền hình

Các sở, ngành, huyện, TP

Hình ảnh lộc bình

Hoạt động xã, thị trấn

Yên Khoái: Đại hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Xã Đồng Bục: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Hội Nông dân xã năm 2017
Đảng ủy xã Vân Mộng học tập Nghị quyết TW6

Giấy mời số 323/GM-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Lộc Bình Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

Thứ Ba, 02/01/2018 - 08:52

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh triển khai các mục tiêu,

 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

 

 

Thực hiện Giấy mời số 380/GM-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; UBND huyện mời các thành phần tham dự họp, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Đồng chí Bí thư Huyện ủy;

2. Đại diện Thường trực HĐND huyện;

3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

5. Đại diện lãnh đạo Công an huyện;

6. Đại điện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện;

7. Đại điện lãnh đạo Chi cục thuế Lộc Bình;

8. Đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước Lộc Bình;

9. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Yên Khoái, Xuân Mãn, Đồng Bục, Như Khuê, Hữu Khánh, thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương.

II. NỘI DUNG

- Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

- Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 05/01/2018.

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận văn bản do tỉnh gửi quan Văn phòng điện tử eOffice sau đó gửi trên eOffice cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tự in; đồng thời in tài liệu gửi cho các Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chi Cục thuế Lộc Bình, Kho bạc nhà nước Lộc Bình. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp trực tuyến; thời gian kiểm tra và chạy thử đường truyền thực hiện vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/01/2018 và thử lại từ 7 giờ 00 phút ngày 05/01/2018 và bố trí chuyên viên phụ trách trực tại phòng họp để phối hợp thực hiện.

2. Đề nghị Điện lực Lộc Bình đảm bảo cấp điện trong thời gian họp trực tuyến.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến tham dự hợp đúng thời gian và địa điểm trên./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

    Tổng lượt truy cập: 911,262

    Chi tiết:

      Hôm nay: 97

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN LỘC BÌNH
Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Khu Hòa Bình - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3.840.224; Fax: (025) 3.840.137; Email: tttdtlocbinh@langson.gov.vn