Danh mục huyện,sở..

Thông tư hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Thứ Sáu, 10/14/2011 - 18:30
Số tư liệu: 96/2006/TT-BTC
Ngày ban hành: 16-10-2006
Tệp đính kèm: TT96.doc

Ngày 16 tháng 10 năm 2006, Bộ Tài chính đã ký Thông tư số 96/2006/TT-BTC Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn