Danh mục huyện,sở..

ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII

Thứ Ba, 01/02/2018 - 15:26

           Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 05/12/2017 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng, khóa XII. Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Sở; Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc, các quần chúng ưu tú.

(Các đại biểu học tập Nghị quyết tại Hội nghị)

           Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

(Đồng chí Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị)

           Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh, 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng và toàn Đảng bộ cần bám sát nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chương trình, kế hoạch của đơn vị để tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị mình thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

(Toàn cảnh Hội nghị)

 

Phó Trưởng phòng Dạy nghề

NGUYỄN CƯỜNG

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn