Danh mục huyện,sở..

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Thứ Tư, 09/06/2017 - 03:49

         Ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp quản lý chuyên môn đối với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp; công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

(Ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

phát biểu khai mạc Hội nghị)

         Tham dự Lễ ký kết có Ban lãnh đạo của hai Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan.

         Theo nội dung ký kết, hai ngành sẽ tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác chuyên môn của ba lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

(Ông Nông Thanh Bình – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

phát biểu tại Lễ ký kết chương trình phối hợp)

         Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý công tác chuyên môn đối với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý việc dạy văn hóa, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý công tác Giáo dục nghề nghiệp), các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.

(Lãnh đạo hai ngành ký kết Chương trình phối hợp)

         Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai ngành để xây dựng các chương trình quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hai ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

         Đồng chí Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh khẳng định, thời gian tới, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Chương trình, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để sự phối hợp giữa hai ngành ngày càng chặt chẽ...

 

Phó Trưởng phòng Dạy nghề

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 

 

View by Date

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn