Danh mục huyện,sở..

Phối hợp kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh㐀e

Thứ Năm, 10/20/2016 - 04:07

PHỐI HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2014 – 2016

 

           Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Vụ công tác học sinh, sinh viên; Ban huấn luyện dân quân – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh giai đoạn 2014 - 2016 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc và Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

           Công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã góp phần giáo dục cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn lòng yêu nước, yêu CNXH, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và những kỹ năng quân sự cần thiết, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện cho thế hệ trẻ của tỉnh Lạng Sơn.

           Đoàn kiểm tra đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn. Công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những điểm còn tồn tại, vướng mắc, đồng  thời nêu gương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từ cá nhân, tập thể chăm lo công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh.

(Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường Cao đẳng nghề

Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc)

           Qua công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thể hiện rõ các điều kiện để thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn nhiều hạn chế cần được quan tâm, chấn chỉnh trong thời gian tới.

 

Nguyễn Cường

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn