Danh mục huyện,sở..

Thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho LĐNT năm 2016 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện

Thứ Năm, 10/20/2016 - 02:11

CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016

          Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát số: 24/KH-SLĐTBXH ngày 29 tháng  4 năm 2016 về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2016.

          Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2016 Phòng Dạy nghề - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện Hữu Lũng, Văn Quan, Đình Lập, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

(Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hữu Lũng)

          Trưởng đoàn là ông Đinh Quang Chí, Trưởng phòng Dạy nghề của Sở, tham gia đoàn có Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Dạy nghề và bà Mai Thị Hậu chuyên viên phòng Dạy nghề.

          Qua công tác kiểm tra trên sổ sách và thực tế lớp học Đoàn kiểm tra đã phát hiện ra những sai xót của cơ sở giáo dục nghề nghiệp các huyện trong công tác tuyển sinh học viên, tổ chức mở lớp đào tạo nghề, công tác ghi chép và lưu trữ hồ sơ sổ sách đào tạo, công tác giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp trên lớp…từ đó Đoàn đã có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, trấn chỉnh đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016.

          Để tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, thời gian tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề; đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề, gắn kết doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nghề; tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên dạy nghề được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động sau khi học nghề được vào làm tập trung tại các doanh nghiệp; mở rộng việc giới thiệu đưa đi đào tạo nghề tại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh với các nghề phù hợp, có việc làm ổn định và thu nhập khá trở lên; phấn đấu trong kết thúc năm 2016 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đạt đạt 45,5%, tăng 2% so với năm 2015.

 

Nguyễn Cường

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn