Danh mục huyện,sở..

Người có công
QĐ- Bãi bỏ QĐ số 150/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/9/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về TTHC liên thông lĩnh vực NCC

Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấ

Thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 740/SLĐTBXH-NCC ngày 08/8/2016 gửi Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH;
Triển khai thực hiện QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen

Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1060/SLĐTBXH-NCC ngày 28/10/2016 về việc triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ    
2015.838/QĐ-SLĐTBXH Quyết định trang cấp DCCH - huyện Bắc Sơn

Nhập thông tin tóm tắt
2015.533/QĐ-SLĐTBXH Về việc tổ chức đưa người có công với cách mạng tham dự chuyến đi “Thăm lại chiến trường xưa” năm 2015

Nhập thông tin tóm tắt
2015.167/QĐ-SLĐTBXH QD về việc mua quà tặng cho các lực lượng vũ trang các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhập thông tin tóm tắt
2015/136/QĐ-SLĐTBXH QĐ tặng quà thương bệnh binh người lạng sơn đang được điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh

Nhập thông tin tóm tắt
2015.77/QĐ-SLĐTBXH-NCC Quyết định trợ cấp 1 lần cho thân nhân ông Trần Ngọc Châu

Nhập thông tin tóm tắt
2015.66/QĐ-SLĐTBXH-NCC quyết định trợ cấp 1 lần cho thân nhân ông Nông Văn NÁ

Nhập thông tin tóm tắt
2015.67/QĐ-SLĐTBXH-NCC Quyết định trợ cấp một lần đối với nguời HĐKC đợt 1 năm 2015 thành phố lạng sơn

Nhập thông tin tóm tắt
359/QĐ-SLĐTBXH.Quyết định mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện chính sách người có công

Nhập thông tin tóm tắt

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn